โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ?จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์? เป็นโรงเรียนมัธยมระดับอำเภอ แห่งแรกของจังหวัดตราด กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งเมื่อ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๖เริ่มแรกเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนตราษตระการคุณ โดยใช้โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน จากนั้นจึงรับโอนนักเรียนของโรงเรียนตราษตระการคุณ สาขาเขาสมิง มาเปิดทำการสอนเป็น โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ พื้นที่ของโรงเรียนมีทั้งหมด ๒๖ ไร่ ๑ งาน ได้มาโดยประชาชนร่วมกันบริจาค เงินและเลือกพื้นที่เหมาะสม จัดซื้อและยกให้ เป็นกรรมสิทธิ์ของทางราชการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ มูลค่าที่ดินขณะนั้น ๕๙,๐๐๐ บาท ยอดเงินจำนวนนี้บริจาคโดย คุณย่าจงจินต์ รุจิรวงศ์ เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือประชาชนชนร่วมกัน บริจาคเพิ่มเติม และในปี พ.ศ.๒๕๔๐ นายหิรัญ ขวัญศิริมงคล ข้าราชการบำนาญผู้อาวุโส ในชุมชนซึ่งเห็นความสำคัญของการศึกษาได้บริจาคที่ดิน เพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนอีก ๗ ไร่ ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ ๓ ถนนเขาสมิง-บ่อไร่ ตรงข้ามสถานีวิทยุ อสมท.ตราด เมื่อกรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๑๖ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จนแล้วเสร็จ โรงเรียนจึงเปิดทำการสอนในสถานที่ ปัจจุบันตั้งแต่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ และในปีพ.ศ.๒๕๒๕ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ?จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์? ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งห้าวา ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130 โทรศัพท์ 0 3959 9505 โทรสาร 0 3953 7319 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website: http://www.ksw.ac.thสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 17 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6จำนวน 36 ห้องเรียน โดยจัดห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 19 ห้อง ช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 17 ห้อง ดังนี้ ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6 = 6 : 6 : 7 : 7 : 5 : 5 มีเขตพื้นที่บริการ 8 ตำบล (66 หมู่บ้าน) ได้แก่ เขาสมิง แสนตุ้ง ทุ่งนนทรี วังตะเคียน เทพนิมิต ท่าโสม ประณีต สะตอ ข้อมูลด้านการบริหาร ผู้บริหารชื่อ นายพิริยะ เอกปิยะกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผู้ช่วยผู้บริหาร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้ง 3 คน คือ นายประทม พุทสอน วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต นายรักพงศ์ จุลเจริญ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต นางสุกัญญา กูลนรา วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต คำขวัญและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เพชร ความแข็งแกร่ง อดทน หน้าเสือ สัญลักษณ์ของอำเภอเขาสมิง สีชมพู ความรัก สามัคคี สีเทา ความฉลาดหลักแหลม ปรัชญาโรงเรียน ฝึกคนให้มีวินัย ใฝ่พัฒนา เลิศวิชาการ คติพจน์ของโรงเรียน อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา ?บัณฑิตฝึกตนเอง? สีประจำโรงเรียน ชมพู-เทา อักษรย่อ ข.ส. ต้นไม้ประจำโรงเรียน พิกุล อัตลักษณ์ของโรงเรียน มีวินัย ใฝ่ทำดี เอกลักษณ์ของโรงเรียน ส่งเสริมความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

ผู้ใช้ออนไลน์

We have 59 guests and no members online

Login Form

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2.JPG

กิจกรรมล่าสุด

No events

ปฏิทิน

December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศ

51°
10°
°F | °C
Partly Cloudy
Humidity: 18%
Fri
Breezy
26 | 59
-3 | 15
Sat
Mostly Cloudy
28 | 45
-2 | 7

กระดานสนทนาโรงเรียนเขาสมิงวิทฯ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com