การประเมิมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
O4 แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาสถานศึกษา
O4 แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาสถานศึกษา
ปกแผนพัฒนา2563-2565คำนำแผนพัฒนา60-63
ส่วนที่1 แผนพัฒนา63-65หน้า 1


ส่วนที่1แผนพัฒนา63-65หน้า 2


 ส่วนที่1แผนพัฒนา63-65หน้า 3-16


ส่วนที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง63-65


ส่วนที่ 3 การศึกษาสถาณภาพขององค์กร


ส่วนที่ 4 ทิศทางการจัดการศึกษา


ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัดและเป้าหมาย


ภาคผนวก 1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน


ภาคผนวก 1.2


ภาคผนวก 2 สรุปตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน


โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 716 ครั้ง