ผู้บริหาร

นางสุภาวดี อายุเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2017
ปรับปรุง 26/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2919163
Page Views 3098089
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านตาหนึก คลองใหญ่ คลองใหญ่
2 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่
3 โรงเรียนบ้านเนินตาล คลองใหญ่ คลองใหญ่ 039-581015
4 โรงเรียนนคราศึกษา คลองใหญ่ คลองใหญ่
5 โรงเรียนบ้านคลองจาก คลองใหญ่ คลองใหญ่
6 โรงเรียนบ้านโขดทราย หาดเล็ก คลองใหญ่
7 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม หาดเล็ก คลองใหญ่
8 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก หาดเล็ก คลองใหญ่
9 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม้รูด คลองใหญ่
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ไม้รูด คลองใหญ่
11 โรงเรียนวัดห้วงโสม ไม้รูด คลองใหญ่
12 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ช้างทูน บ่อไร่
13 โรงเรียนวัดช้างทูน ช้างทูน บ่อไร่
14 โรงเรียนบ้านปะเดา ด่านชุมพล บ่อไร่
15 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ด่านชุมพล บ่อไร่
16 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล ด่านชุมพล บ่อไร่
17 โรงเรียนบ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่
18 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ นนทรีย์ บ่อไร่
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๔(บ้านนนทรีย์) นนทรีย์ บ่อไร่
20 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง บ่อพลอย บ่อไร่
21 โรงเรียนบ้านตางาม บ่อพลอย บ่อไร่
22 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอย บ่อไร่
23 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง บ่อพลอย บ่อไร่
24 โรงเรียนบ้านมะนาว บ่อพลอย บ่อไร่
25 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ บ่อพลอย บ่อไร่
26 โรงเรียนบ้านจัดสรร บ่อพลอย บ่อไร่ 02-1824-173
27 โรงเรียนบ้านปะอา บ่อพลอย บ่อไร่
28 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ บ่อพลอย บ่อไร่
29 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา หนองบอน บ่อไร่
30 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม หนองบอน บ่อไร่
31 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ หนองบอน บ่อไร่ 039545251
32 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว เกาะกูด เกาะกูด
33 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า เกาะกูด เกาะกูด
34 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เกาะกูด เกาะกูด
35 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) เกาะหมาก เกาะกูด
36 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง เกาะช้าง เกาะช้าง
37 โรงเรียนวัดคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง
38 โรงเรียนบ้านบางเบ้า เกาะช้างใต้ เกาะช้าง
39 โรงเรียนวัดสลักเพชร เกาะช้างใต้ เกาะช้าง
40 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป เกาะช้างใต้ เกาะช้าง
41 โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ทุ่งนนทรี เขาสมิง
42 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าโสม เขาสมิง
43 โรงเรียนวัดสลัก ท่าโสม เขาสมิง
44 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง ท่าโสม เขาสมิง 097-2760398
45 โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) ท่าโสม เขาสมิง
46 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ ประณีต เขาสมิง
47 โรงเรียนวัดดินแดง ประณีต เขาสมิง
48 โรงเรียนวัดประณีต ประณีต เขาสมิง
49 โรงเรียนประณีตวิทยาคม ประณีต เขาสมิง
50 โรงเรียนร.ร.บ้านดอนสูง ประณีต เขาสมิง 039-522170
51 โรงเรียนบ้านโป่ง วังตะเคียน เขาสมิง
52 โรงเรียนบ้านหนองบัว สะตอ เขาสมิง 039673060
53 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอ เขาสมิง
54 โรงเรียนวัดตาพลาย สะตอ เขาสมิง 039570009
55 โรงเรียนบ้านดงกลาง เขาสมิง เขาสมิง
56 โรงเรียนวัดฆ้อ เขาสมิง เขาสมิง
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง เขาสมิง เขาสมิง
58 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สาขาวัดลำภูราย เขาสมิง เขาสมิง
59 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) เขาสมิง เขาสมิง
60 โรงเรียนบ้านเกษมสุข เทพนิมิต เขาสมิง
61 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา เทพนิมิต เขาสมิง
62 โรงเรียนบ้านมณฑล เทพนิมิต เขาสมิง
63 โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา แสนตุ้ง เขาสมิง
64 โรงเรียนวัดพนมพริก แสนตุ้ง เขาสมิง
65 โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว แสนตุ้ง เขาสมิง
66 โรงเรียนบ้านเนินตะบก แสนตุ้ง เขาสมิง
67 โรงเรียนวัดท่าหาด แสนตุ้ง เขาสมิง
68 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง แสนตุ้ง เขาสมิง
69 โรงเรียนบ้านนาเกลือ ชำราก เมืองตราด
70 โรงเรียนวัดคิริวิหาร ชำราก เมืองตราด
71 โรงเรียนวัดตะกาง ตะกาง เมืองตราด
72 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ท่ากุ่ม เมืองตราด 0817236741
73 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ท่ากุ่ม เมืองตราด
74 โรงเรียนคลองขวาง ท่ากุ่ม เมืองตราด
75 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ท่าพริก เมืองตราด
76 โรงเรียนสุนันทาวิทยา บางพระ เมืองตราด
77 โรงเรียนอนุบาลตราด บางพระ เมืองตราด 039511120
78 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม วังกระแจะ เมืองตราด 039511251
79 โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) วังกระแจะ เมืองตราด 086-5153-079
80 โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์ มิตรภาพที่ 100) วังกระแจะ เมืองตราด
81 โรงเรียนบ้านเนินตาแมว วังกระแจะ เมืองตราด
82 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะ เมืองตราด
83 โรงเรียนมารดานุสรณ์ วังกระแจะ เมืองตราด
84 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) วังกระแจะ เมืองตราด
85 โรงเรียนตราษตระการคุณ วังกระแจะ เมืองตราด
86 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) วังกระแจะ เมืองตราด
87 โรงเรียนบ้านสวนใน วังกระแจะ เมืองตราด
88 โรงเรียนกิตติวิทยา วังกระแจะ เมืองตราด
89 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ วังกระแจะ เมืองตราด
90 โรงเรียนวัดหนองคันทรง หนองคันทรง เมืองตราด
91 โรงเรียนวัดแหลมหิน หนองคันทรง เมืองตราด
92 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) หนองเสม็ด เมืองตราด
93 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล หนองเสม็ด เมืองตราด
94 โรงเรียนวัดไทรทอง หนองโสน เมืองตราด
95 โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว หนองโสน เมืองตราด
96 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว ห้วงน้ำขาว เมืองตราด
97 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ห้วงน้ำขาว เมืองตราด
98 โรงเรียนวัดบางปรือ ห้วยแร้ง เมืองตราด
99 โรงเรียนบ้านปากพีด ห้วยแร้ง เมืองตราด
100 โรงเรียนวัดคลองขุด ห้วยแร้ง เมืองตราด
101 โรงเรียนวัดเนินยาง ห้วยแร้ง เมืองตราด
102 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3 ) ห้วยแร้ง เมืองตราด 039522137
103 โรงเรียนบ้านบางปรง ห้วยแร้ง เมืองตราด
104 โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ่าวใหญ่ เมืองตราด
105 โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว อ่าวใหญ่ เมืองตราด 0-3954-3429
106 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่ เมืองตราด
107 โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ อ่าวใหญ่ เมืองตราด
108 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) เนินทราย เมืองตราด
109 โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) เนินทราย เมืองตราด
110 โรงเรียนบ้านไร่ป่า เนินทราย เมืองตราด
111 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 2 เนินทราย เมืองตราด
112 โรงเรียนบ้านคลองประทุน แหลมกลัด เมืองตราด 039-584156
113 โรงเรียนวัดสะพานหิน แหลมกลัด เมืองตราด
114 โรงเรียนวัดแหลมกลัด แหลมกลัด เมืองตราด
115 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ คลองใหญ่ แหลมงอบ
116 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ แหลมงอบ
117 โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง คลองใหญ่ แหลมงอบ
118 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง คลองใหญ่ แหลมงอบ
119 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว น้ำเชี่ยว แหลมงอบ
120 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) บางปิด แหลมงอบ
121 โรงเรียนบ้านปากคลอง บางปิด แหลมงอบ
122 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง บางปิด แหลมงอบ
123 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ บางปิด แหลมงอบ
124 โรงเรียนวัดบางปิดบน บางปิด แหลมงอบ
125 โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง แหลมงอบ แหลมงอบ
126 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบ แหลมงอบ
127 โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) แหลมงอบ แหลมงอบ
128 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ