ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
02 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
30 มี.ค. 61 พิธีรับประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบสอบ O-NET ม.3
24 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 ทัศนศึกษาช่วงที่ 2
04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6
03 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6
01 มี.ค. 61 วันมาฆบูชา
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 GAT-PAT ม.6
21 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบปลายภาค ม.6
19 ก.พ. 61 อำลาสถาบันพี่ ม.6
09 ก.พ. 61 วันผู้ปกครอง
04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
26 ม.ค. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือ