โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท   ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรรณพิศ ทวาเรศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจเร ครองธรรม

นายกฤษณะ ถึกไทย