คณะผู้บริหาร

นายพรชัย คำรพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรพรรณ เทียนคันฉัตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา