โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท   ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธิดา หาดอ้าน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรรถพล ศรีสถานนท์