ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน (อ่าน 61) 24 เม.ย. 66
เอกสารประกอบ ไทยมีงานทำ (อ่าน 54) 15 เม.ย. 66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน กำหนดการรับสมัครภายในเดือนสิงหาคม 2565 (อ่าน 527) 24 ส.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 760) 09 เม.ย. 65
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาจีนและสอนคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา2565 (อ่าน 775) 31 มี.ค. 65
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน พาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ (อ่าน 1199) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 986) 19 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 913) 18 มี.ค. 65
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2565 (อ่าน 1954) 26 ม.ค. 65
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในสถานการณ์โควิด 19 ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (อ่าน 1003) 27 ส.ค. 64
แบบสรุปผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 873) 02 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ ” เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 911) 05 ก.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเ (อ่าน 1173) 02 ม.ค. 64