โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท   ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
คณะผู้บริหาร

นางสุภาวดี อายุเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา