ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 28.33 KB 296032
ไฟล์ตัวอย่าง LogBook 296018
LogBook 295988
การใช้ Logbook สำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 296356
หลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู ว 22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 5 MB 296363
หลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู ว 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 296887
เอกสารงานวิชาการ
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แก้ไข 21 ส.ค.61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 984.71 KB 295996
ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 983.41 KB 295990
IT
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 298278
picture
webboard JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.96 KB 28702
School JPEG Image ขนาดไฟล์ 59.97 KB 29534
ม.4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.89 KB 29500
ม.6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.88 KB 29534
ม.5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 11.75 KB 29499
ม.3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 9.66 KB 29499
ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.5 KB 29518
ม.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 9.77 KB 29531