ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.53 KB 131583
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.12 KB 131589
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.58 KB 131579
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.8 KB 131584
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.28 KB 131578
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.08 KB 131586
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.82 KB 131582
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 131582
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.17 KB 131584
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.44 KB 131582
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.78 KB 131580
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.07 KB 131584
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.57 KB 131581
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.05 KB 131580
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.95 KB 131585
ปฏิทินวิชาการ เทอม1/64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 434.89 KB 146347
เอกสารงานงบประมาณ
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมตาม งาน/ โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.77 KB 59343
บุคลากร
6408_คำส่งอยู่เวรประจำเดือน สิงหาคม 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.03 KB 129175
IT
วิเคราะห์ผู้เรียน 65 Word Document ขนาดไฟล์ 33.3 KB 23294
picture
webboard JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.96 KB 146593
School JPEG Image ขนาดไฟล์ 59.97 KB 146438
ม.4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.89 KB 146725
ม.6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.88 KB 146722
ม.5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 11.75 KB 146375
ม.3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 9.66 KB 146470
ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.5 KB 146736
ม.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 9.77 KB 146525