ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.53 KB 124195
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.12 KB 124202
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.58 KB 124192
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.8 KB 124197
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.28 KB 124191
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.08 KB 124199
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.82 KB 124195
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 124195
ตารางสอนชดเลชสำหรับครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.17 KB 124197
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.44 KB 124194
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.78 KB 124193
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.07 KB 124197
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.57 KB 124194
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.05 KB 124193
ตารางเรียน สำหรับการสอนชดเชยการเรียนการสอนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.95 KB 124198
ปฏิทินวิชาการ เทอม1/64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 434.89 KB 138960
เอกสารงานงบประมาณ
แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมตาม งาน/ โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.77 KB 51955
บุคลากร
6408_คำส่งอยู่เวรประจำเดือน สิงหาคม 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.03 KB 121788
IT
วิเคราะห์ผู้เรียน 65 Word Document ขนาดไฟล์ 33.3 KB 15900
picture
webboard JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.96 KB 139205
School JPEG Image ขนาดไฟล์ 59.97 KB 139049
ม.4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.89 KB 139337
ม.6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.88 KB 139334
ม.5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 11.75 KB 138987
ม.3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 9.66 KB 139083
ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.5 KB 139349
ม.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 9.77 KB 139138