ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ( JONIOR CITY PLANNER )
โครงการค่ายแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด
( JONIOR CITY PLANNER )
ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” จังหวัดตราด
ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม  2561

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2561,20:58   อ่าน 411 ครั้ง