ภาพกิจกรรม
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา2561
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.) สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ ได้เข้ามาประเมินการทำงานของโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ 14 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2562,15:42   อ่าน 487 ครั้ง