ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาการเรียนรู้แบบใฝ่เรียน และการเรียนรู้แบบอิงฐานสมรรถนะ ตามโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในโรงเรียน(MIS)
วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาการเรียนรู้แบบใฝ่เรียน และการเรียนรู้แบบอิงฐานสมรรถนะ ตามโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในโรงเรียน(MIS)
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.เขาสมิงวิทยาคมฯ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,16:10   อ่าน 590 ครั้ง