ภาพกิจกรรม
การประเมิน การบริหารจัดการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จากคณะอนุก
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ เข้ารับการประเมิน การบริหารจัดการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,22:35   อ่าน 1179 ครั้ง