ภาพกิจกรรม
Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) สพม.จบตร วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,11:31   อ่าน 73 ครั้ง