ผลงานนักเรียน
โครงงานระบบบ้านอัจฉริยะ Easy Smart Home ปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงดวงกมล ธัญญาวัฒนา เด็กหญิงลภัสรดา แตงมั่นคง และเด็กหญิงสุทธิดา สุธารัตน์
รายละเอียดผลงาน

โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:43   อ่าน 83 ครั้ง