ผลงานนักเรียน
โครงงานสะเต็มศึกษา (ป๊้มน้ำเคลื่อนที่อเนกประสงค์) ปีการศึกษา 2560
นายธนวัฒน์ ทั่งทอง นายพชร ถำอุทก และนางสาวอังคณา ทรัพย์อล่ำ
รายละเอียดผลงาน

โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:43   อ่าน 64 ครั้ง