ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบการสอน 5E
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภวดี มนต์เนรมิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,11:46  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมระเบียบวินัยด้วยระเบียบแถว และการเดินสวนสนาม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา ครองธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:06  อ่าน 534 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Tense
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมนต์รวี เทียบทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:05  อ่าน 478 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ยุวบรรณารักษ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลชนก กำเนิดสินธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:03  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แปรรูปอาหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชบาไพร บัวแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:02  อ่าน 534 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการบูรณาการกับวิชาศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : นางอภิญญา เจริญกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:01  อ่าน 537 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา สรรพศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:01  อ่าน 579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิ่งยิงประตู (Lay Up) สองห่วง สามเงื่อนไข สำหรับวิชาบาสเกตบอล
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษณะ ถึกไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:00  อ่าน 551 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การ์ตูนคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิดา หาดอ้าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,08:58  อ่าน 503 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมสัมมาชีพในสถานประกอบการ ด้านการบริการธุรกิจโรงแรมจากโรงแรมเขาสมิงพาราไดซ์
ชื่ออาจารย์ : นายพรชัย คำรพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,08:30  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..