ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา เรื่อง การสร้างคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายวาทิน สิทธิถาวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,13:31  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของภาษา รายวิชาหลักภาษาน่ารู้
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,11:44  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..