ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมระเบียบวินัยด้วยระเบียบแถว และการเดินสวนสนาม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา ครองธรรม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:06  อ่าน 409 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Tense
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมนต์รวี เทียบทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:05  อ่าน 398 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ยุวบรรณารักษ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลชนก กำเนิดสินธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:03  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แปรรูปอาหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชบาไพร บัวแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:02  อ่าน 433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการบูรณาการกับวิชาศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : นางอภิญญา เจริญกิจ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:01  อ่าน 450 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา สรรพศรี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:01  อ่าน 478 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิ่งยิงประตู (Lay Up) สองห่วง สามเงื่อนไข สำหรับวิชาบาสเกตบอล
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษณะ ถึกไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:00  อ่าน 427 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การ์ตูนคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิดา หาดอ้าน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,08:58  อ่าน 413 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมสัมมาชีพในสถานประกอบการ ด้านการบริการธุรกิจโรงแรมจากโรงแรมเขาสมิงพาราไดซ์
ชื่ออาจารย์ : นายพรชัย คำรพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,08:30  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมสัมมาชีพในสถานประกอบการ ด้านการบริการจากสนามบินตราด (บางกอกแอร์เวย์)
ชื่ออาจารย์ : นายพรชัย คำรพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,08:29  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..