โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท   ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,11:44  อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของภาษา รายวิชาหลักภาษาน่ารู้
รายละเอียดผลงาน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของภาษา รายวิชาหลักภาษาน่ารู้
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,11:44   อ่าน 48 ครั้ง